top of page

Vi sätter högt värde på att vara uppdaterade och följa rådande lagar och reglemente eftersom din säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet. Det är en försäkran om att du kan lita på oss för ansvarsfulla och säkra estetiska behandlingar.

 

Dina rättigheter som kund

Kan alla få behandling? 

Vilka krav ställs på behandlaren?

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar infördes år 2021 för att reglera säkerheten och kvaliteten av estetiska ingrepp i Sverige. Syftet är att säkerställa att patienter får trygga och professionellt utförda behandlingar. Som kund innebär detta att du kan känna dig säker när du väljer en klinik som följer dessa regler och prioriterar din säkerhet och välbefinnande.

- Du har rätt till tydlig information om behandlingen, dess risker och alternativ, både muntligen och skriftligen. 

- Krav på betänketid finns, vilket innebär att du efter mottagandet av information om behandling måste vänta 48 timmar innan behandling kan utföras.

- Ditt samtycke att genomgå behandling ska finnas skriftligen.

- Eftervård och uppföljning är viktigt för att säkerställa ditt välbefinnande och tillfredsställelse med resultatet.

- Nej. Åldersgräns råder, du ska vara minst 18 år gammal för att få genomgå estetiska injektionsbehandlingar.

- Viktigt att komma ihåg är att det kan finnas olika anledningar till varför du kanske inte kan genomgå en behandling, såsom medicinska tillstånd, allergier, graviditet/amning, eller andra individuella bedömningar.

- De som utför behandlingarna måste ha en legitimerad yrkesbakgrund som antingen sjuksköterska, tandläkare eller läkare. Vidare bör utövaren ha särskild utbildning och kompetens för att kunna säkerställa din säkerhet och behandlingens kvalitet.

- Utförare ska ha ansvarsförsäkring för att täcka eventuella komplikationer.

- Kliniken ska vara registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Kliniker ska föra noggrann dokumentation av behandlingen och din medicinska historik.

bottom of page