top of page

Patientförsäkring

Vi värdesätter din trygghet!

 

Vår patientförsäkran finns till för att garantera att du är skyddad vid behandling på vår klinik. Ditt välbefinnande är vår största prioritet, och vår försäkran är ett uttryck för vårt åtagande att leverera säkra och ansvarsfulla estetiska behandlingar.

Patientförsäkringen är tecknad via Folksam.

Vid frågor eller för mer information ber vi dig kontakta dem.

 

bottom of page